SF6 træning

Download prospekt her.

fv-elteknik.dk © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use

SF er en potentiel drivhus gas, og skal derfor opsamles og må ikke lukkes ud i den atmosfæriske luft.

Udledning af 1 kg SF6 svarer til  den CO2  udledning en mellemklasse personbil har ved 120.000 km kørsel.

Derfor skal  SF6  opsamles og regenereres.

DILO Leverer:

Ventiler og koblinger til SF6 gas

De udmærker sig ved at være uden pakninger og de lukker effektivt for gasudslip

Evakuerings og efterfyldningsudstyr i følgende serier:

Miniserien

Piccolo serien

Compact serien

Economy serien

Mega serien

Lagertanke 

kapacitet fra:  70 kg ved 23 bar op til 980 kg ved 50 bar

SF6 måleudstyr

SF6 Multianalyse apparat med /uden recirkulering af den undersøgte gas

Måler SF6 koncentration

Fugtighed i SF6

SO2 koncentrationen i  SF6

Den har fremragende isoleringsegenskaber og fremragende egenskaber til slukning af lysbuer.

SF6 gas er en farveløs lugtfri og kemisk neutral gas.

Den er siden 1960 blevet anvendt til isolering og lysbueslukning i elektriske anlæg og apparater for 10 kV og højere spændinger.